Kiss Jižní Čechy : Soutěže

Rádio online Studio online

Právě hraje:

JESS GLYNNE
DON'T BE SO HARD ON YOURSELF

Playlist > Napište nám >

Výherní řád

Výherní řád

 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 3. V soutěži se může stát výhercem každý pouze 1x. V případě, že by se soutěže zúčastnil opakovaně, nemá na výhru nárok.
 4. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 5. Nebude-li výhra soutěžícím výhercem vyzvednuta do 30ti dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
 6. Finanční výhry nad 10.000 Kč podléhají zdanění srážkovou daní. Finanční částka je výherci převedena na jeho bankovní účet.
 7. Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu), zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
 8. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry nejsou vyměnitelné.
 9. Výhry v soutěži nelze soudně vymáhat.
 10. Pokud je výhrou poukaz, je potřeba si výhru vyzvednout co nejdříve, neboť platnost poukazu je většinou časově omezena.
 11. Výhry v podobě alkoholických nápojů se vydávají pouze osobám starším 18-ti let.
 12. Prosíme výherce, aby si připravili průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, či kartičku pojištěnce). Pokud si nemůže výherce cenu vyzvednout osobně, může tímto pověřit jinou osobu, která při výdeji předloží plnou moc.
 13. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci rádia Kiss Jižní Čechy a jejich rodinní příslušníci.
 14. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vydání výhry (předání osobně nebo zaslání poštou) vzhledem k povaze výhry.
 15. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

V Českých Budějovicích dne 1.1.2015

Zuzana Rotová, ředitelka pobočky

Roman Anděl, programový ředitel

Linda Pinterová, výdej výher